top of page
20230209_101437.jpg

Wat is stoelmassage?

Stoelmassage is een laagdrempelige, effectieve drukpunt massage van hoofd, nek en schouders, armen, rug en handen. De massage wordt, meestal door de kleding heen, uitgevoerd op een ergonomisch ontwikkelde stoel die uitnodigt tot een ontspannen houding. In een ongeveer 20 minuten durende massage voelt de cliënt zich weer ontspannen, vol energie, helder en alert.

Door de combinatie van een hoge werkdruk, een hoog leef-en werktempo en langdurig werken in eenzelfde houding ontstaat stijfheid en pijn in spieren door verminderde doorbloeding. Een goed voorbeeld zijn de medewerkers die lange tijd achter een beeldscherm zitten en pijn en stijfheid ervaren in de nek en schoudergordel.

Stoelmassage ontspant en bevordert de bloedcirculatie. De stoelmassage is bijzonder aangenaam om te ondergaan en erg ontspannend. De behandeling wordt afgesloten met een korte activering om vervolgens weer fit en alert aan het werk te gaan.

De stoelmassage werkt zowel preventief als gericht op herstel.

Hoe werkt stoelmassage?

De behandeling stoelmassage begint met ontspanning en sluit af met stimulering.

 

Ontspanning
Het ontspannende deel begint met drukpunten op de schouders, in de nek en aan de schedelrand. Vervolgens worden de schouders gestrekt en worden armen, handen en vingers behandeld. Ter afsluiting van het ontspannende deel van de behandeling worden drukpunten op de rug behandeld.


Stimulering
In het afsluitende, stimulerende deel van de behandeling worden de rug en de schouders beklopt en wordt de hoofdhuid geprikkeld.

 

Deze bovenstaande beschrijving is erg algemeen. De daadwerkelijke stoelmassage zal iedere keer iets anders zijn, afgestemd op de situatie op dat moment.

Voordelen voor het bedrijf

Bedrijven kiezen voor bedrijfsmassage om hun medewerkers fit en gezond te houden.

Bedrijfsmassage bevordert de productiviteit en zorgt ervoor dat de medewerker lekker in zijn vel zit. Eventuele stress-gerelateerde klachten verminderen en de medewerker doet weer nieuwe energie op om daarmee weer aan het werk te gaan. Medewerkers kunnen het vaak enorm waarderen dat hun werkgever op deze manier laat zien het welzijn van de medewerkers serieus te nemen.

De effecten op korte termijn zijn direct merkbaar: men heeft meer energie, betere prestaties, men is alerter en het bevorderd de concentratie.

De effecten op langere termijn zijn eveneens duidelijk: de medewerker is evenwichtiger, fitter, een betere gezondheid en daardoor daling van het ziekteverzuim. Kortom: met een geringe investering houdt u uw medewerkers in topconditie!

Preventieve stoelmassage

 

Uw medewerkers krijgen een behandeling gericht op het voorkómen van gezondheidsklachten. Regelmatig, meestal wekelijks of tweewekelijks, komt de stoelmasseur bij u in het bedrijf. Medewerkers die voor de bedrijfsmassage zijn aangemeld krijgen hun behandeling volgens een vast rooster of, indien gewenst, via intekenlijsten.

De behandelingen bedrijfsmassage kunnen worden aangevuld met werkplekadvies, houdingsadvies, huiswerkoefeningen, etc.

Iedere drie maanden ontvangt u een beknopte rapportage over de achterliggende periode. Tenminste 2x per jaar is er een overleg om de gang van zaken te bespreken.

 

Locatie

Ik geef de behandelingen op locatie. Dat kan op regelmatige basis zijn bv. als 1- of 2-wekelijks op de werkplek, maar ook incidenteel, bijv. op beurzen, bedrijfsfeesten, evenementen enz.

 

Meer bedrijfsmassage        

Ik lever ook de aanvullende diensten indien gewenst:

  • Centrale intekenlijst voor de medewerkers

  • Evaluaties

  • Rapportages

  • Huiswerk oefeningen

  • Informatievoorziening voor de medewerkers

bottom of page